Mega Ice

Mega Ice

Mega Ice

擁有全港最大海景、
亦是香港首個能舉辦國際性比賽的場地。

了解更多

Mega Ice

Mega Ice

於全港最大海景溜冰場享受溜冰的樂趣!

Skating School

溜冰學校

特設各級花式溜冰及冰球課程

Promotion

推廣

最新Mega Ice推廣活動

Mega Ice Club

Mega Ice Club

會員尊享多項優惠

Hockey's 5

Hockey5's

更多有關冰球聯賽資料